۴ قابلیت رایگان مفید لینکدین برای کارفرمایان

احتمالا با لینکدین آشنا باشید. رسانه‌ای که به شبکه‌‌ی اجتماعی کسب‌وکار حرفه‌ای معروف شده است. خیلی‌ها از لینکدین برای جذب نیرو و استخدا...

ادامه مطلب